FR Search HomeContactlexPrintSitemap
   Jobstudent
    Het contract
    Een contract afsluiten
    Het contract : opgelet !
    Welke job ?
    Proefperiode
    Ziek ?
    Een ongeval ?
    Uurrooster
    Zon- en feestdagen
    Nachtwerk
    Het loon
    Ten laste
    Verplaatsingkosten
    Kinderbijslag
    Het einde van het contract
    Werken als zelfstandige
    Hoeveel dagen?
  Aan het werk
  Het uitzendwerk
  Zoektocht naar werk
  Welzijn op het werk
  Meer info

U bent hier: Jobstudent >
Hoeveel dagen?

Hoeveel dagen per jaar mag ik werken?

Er staat geen beperking op het aantal werkdagen dat je per jaar actief mag zijn.

Om netto het meeste over te houden van je loon mag je wel niet meer dan 46 dagen per jaar aan de slag zijn bij één of meer werkgevers. Zo niet moet je immers bijkomende sociale bijdragen betalen.Ook je werkgevers hebben er alle belang bij dat je niet langer werkt dan die 46 dagen.

Een beetje uitleg. Het loon dat in je contract vermeld staat, is een brutoloon.
Om het nettoloon te bekomen dat je ook effectief in handen krijgt, moet je werkgever normaal gezien eerst de sociale bijdragen aftrekken (“gewone ” socialezekerheidsbijdragen, gelijk aan 13,07 % van het brutoloon). Daarna moeten de fiscale inhoudingen op je brutoloon gebeuren (bedrijfsvoorheffing volgens vastgelegde schalen).


Als je niet meer dan 46 werkdagen per kalenderjaar met een studentencontract werkt, moet je werkgever alleen een solidariteitsbijdrage (van 4,5 % of  2,5 %) inhouden op je brutoloon.
Er moet geen fiscale inhouding gebeuren. Die 46 werkdagen per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) moeten gespreid zijn als volgt:

  • maximum 23 werkdagen tijdens het 1ste, 2de en 4de kwartaal (het schooljaar) bij één of meer werkgevers, maar buiten de periodes waarin je verplicht bent aanwezig te zijn in je onderwijsinstelling (dus bijvoorbeeld‘s avonds, in het weekend, tijdens de paasvakantie,…);
  • maximum 23 werkdagen in juli, augustus en september (dus tijdens de zomerperiode) bij één of meer werkgevers.

Ben je onder bovenstaande voorwaarden tewerkgesteld, dan zal je werkgever op je brutoloon dus enkel een solidariteitsbijdrage inhouden. Het percentage van die bijdrage hangt af van de periode waarin je aan de slag bent:

  • 4,5% voor een tewerkstelling tijdens het 1ste,2de en 4de kwartaal;
  • 2,5% voor een tewerkstelling in juli,augustus en september.

Voorbeelden:

1. Je werkt met een studentencontract (bij één of meer werkgevers) in totaal 46 werkdagen, verspreid als volgt:

01/01/2010
tot 30/06/2010

01/07/2010
tot 30/09/2010

01/10/2010
tot 31/12/2010

18 dagen

23 dagen

5 dagen

Solidariteitsbijdrage
= 4,5 %

Solidariteitsbijdrage
= 2,5 %

Solidariteitsbijdrage
= 4,5 %

Aangezien je zowel tijdens het schooljaar (18 dagen +5 dagen) als tijdens de zomerperiode (23 dagen) de grens van 23 werkdagen niet overschrijdt,wordt alleen de solidariteitsbijdrage afgehouden van je loon.

2. Je wordt in augustus aangeworven (met een studentencontract) als voltijds administratief bediende voor maximum 23 werkdagen. Je brutoloon bedraagt 1.304,24 EUR/maand.

De berekening van je nettoloon wordt dan:

  • Bruto maandloon:                                1.304,24 EUR
  • Solidariteitsbijdrage van 2,5%(RSZ):      - 32,61 EUR
  • Belastbaar inkomen:                            1.271,63 EUR
  • Bedrijfsvoorhef ?ng:                                  0,00 EUR
  • Netto maandloon:                                1.271,63 EUR

Let op !

Als je meer dan 23 werkdagen tewerkgesteld bent tijdens één van de twee bovenstaande periodes (het schooljaar of de zomerperiode), dan zal je werkgever “gewone” sociale bijdragen (13,07 %) en bedrijfsvoorheffing inhouden op je brutoloon voor de volledige periode van tewerkstelling. Bovendien zal je tijdens het schooljaar én de zomerperiode van hetzelfde kalenderjaar niet
meer bij dezelfde of bij een andere werkgever aan de slag kunnen onder de gunstige voorwaarden (alleen inhouding van de solidariteitsbijdrage).

Voorbeeld

Je werkt tijdens het eerste kwartaal 25 dagen met een studentencontract. De grens van 23 dagen tijdens de schoolperiode is dus overschreden. Je werkgever moet “gewone” sociale en fiscale bijdragen betalen voor de volledige periode van tewerkstelling (25 dagen).

Als je nadien nog een bijkomend studentencontract zou krijgen tijdens het schooljaar of tijdens
de zomerperiode, zal je niet kunnen genieten van de verlaagde solidariteits-bijdrage, maar zal je de gewone sociale en fiscale bijdragen moeten betalen.
bezorgen.

01/01/2010
tot 30/06/2010

01/07/2010
tot 30/09/2010

01/10/2010
tot 31/12/2010

25 dagen

15 dagen

10 dagen

Gewone sociale

en fiscale bijdragen

Gewone sociale

en fiscale bijdragen

Gewone sociale

en fiscale bijdragen

Opmerking! Je werkgever moet je bij elke loonperiode een loonbriefje bezorgen.

VDAB
ACTIRIS